STRONA GŁÓWNA | ZDJĘCIA | LINKI | KONTAKT    
Menu
» Zdjęcia
» Różne
» Linki
» Do pobrania
» Zapisy - wyjazdy
» Turystyka
» Piotrków Tryb.


» Duszpasterz
» Słownik Liturgiczny
» Części Mszy św.
» Jan Paweł II
» Kontakt
» Archiwum


» strona główna


Parafia

Po wejściu do kościoła św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, widać od drzwi między dwoma rzędami stopni, prowadzącymi do wielkiego ołtarza, spoczywające w srebrnej trumnie ciało świętego Męczennika, niezatarty ślad siedemnastowiecznych wojen kozackich na wschodnich terenach Polski i związanych z nimi cierpień narodu wiernego Krzyżowi i ewangelii.

W przyległym do bryły kościoła domu zakonnym mieści się kaplica - krypta męczenników, kolejne świadectwo polskiej martyrologii. W drugim dniu Powstania Warszawskiego Niemcy w jednym z pomieszczeń w suterenie zamordowali 15 jezuitów oraz ponad 20 osób świeckich, które zaskoczone Powstaniem schroniły się na terenie klasztoru. Spalone szczotki ofiar zbrodni wraz z osobno zamordowanymi w tym dniu jezuitami Edwardem Kosibowiczem i Franciszkiem Szymaniakiem pochowano pod posadzką, a pomieszczenie zamieniono na kaplicę.

A oto wszyscy proboszczowie naszej parafii:

Ks. Walerian Holak SJ
Był pierwszym, proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli. W obowiązki administratora parafii wprowadził go ks. dziekan Stefan Piotrowski w obecności Prowincjała ks. Bogusława Waczyńskiego SJ, podczas Mszy świętej, sprawowanej 1 stycznia 1953 roku.

Ks. Walerian Holak SJ pełnił tę funkcję w latach 1953 - 1957 i ponownie w latach 1963 - 1979. W okresie od 1957 do 1961 roku był superiorem w Warszawie, przy ul. Świętojańskiej, a w latach 1961-1963 kierował rezydencją w Bydgoszczy.

Ur. 17 XII 1913 w Dankach k. Święcian; do zakonu wstąpił 13 IX 1923; święcenia kapłańskie otrzymał 23 VI 1935 w Lublinie. W czasie okupacji aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku. Po zakończeniu wojny był początkowo superiorem w ośrodku jezuitów przy ul. Rakowieckiej, później, w podanych wyżej latach, proboszczem. Zmarł 29 IX 1979 roku w Warszawie.

Ks. Józef Nowak SJ
Był proboszczem w latach 1957-1963. Ur. 17 XII 1913 w Horoszkach k. Konstantynowa Podl.; do zakonu wstąpił 1 II 1930; święcenia kapłańskie otrzymał 31 V 1942 w Warszawie. Był kapelanem AK i kapelanem wśród polskich robotników w Niemczech. Aresztowany w 1944 roku i zesłany do obozu w Buchenwaldzie.

Po wojnie był przedstawicielem misji watykańskiej w strefie brytyjskiej w Niemczech. Opublikował zbiór dokumentów dotyczących stosunku Watykanu do Polski w latach okupacji ("Dokumenty mówią", 1947).

Po powrocie do kraju był superiorem w Gdańsku od 1947 do 1951 roku. W latach 1952-1955 ukrywał się przed organami bezpieczeństwa. Przed objęciem probostwa w Warszawie był wicesuperiorem w Otwocku. Zmarł 10 VIII 1979 roku w Warszawie.

Ks. Feliks Dziadczyk SJ
Nominację na stanowisko proboszcza otrzymał 1 III 1980 roku. Początkowo, od 17 XI 1979 roku, był wikariuszem ekonomem. Pozostawał na stanowisku proboszcza do 3 X 1984 roku.

Ur. 4 XI 1931 w Psarach; do zakonu wstąpił 14 VIII 1949; święcenia kapłańskie otrzymał 22 VIII 1960 w Warszawie.

Przed objęciem probostwa w naszej parafii był superiorem i proboszczem w Gdyni (1965 -1968) oraz w Warszawie przy ul. Narbutta (1972 -1979). W latach 1990 - 1993 pełnił funkcję proboszcza w Gdańsku Wrzeszczu.

Obecnie jest cenionym spowiednikiem w Toruniu.

Ks. Jan Świś SJ
Pełnił funkcję proboszcza od 14 X 1984 do 3 VIII 1986 roku.

Ur. 27 I 1934 w Dzwoli Lub.; do zakonu wstąpił 6 VIII 1953; święcenia kapłańskie otrzymał 21 VI 1964 w Kaliszu. Był superiorem w Łodzi w latach 1974 - 1984 oraz w Radomiu od 1987 do 1991 roku.

Ks. Mirosław Paciuszkiewicz SJ
Funkcję proboszcza objął 3 VIII 1986 roku i pełnił ją do 3 IX 1995 roku.

Ur. 8 VIII 1931 w Kłódce k. Grudziądza; do zakonu wstąpił jako kapłan diecezjalny 1 IX 1971 ; święcenia kapłańskie otrzymał 8 VIII 1954 w Płocku. W 1958 roku uzyskał tytuł magistra na KUL, a w 1973 na ATK obronił pracę doktorską z teologii. W 1973 roku został duszpasterzem akademickim na KUL, a w 1978 roku przełożonym miejscowej wspólnoty jezuickiej.

Jest współautorem podręcznika homiletycznego "Praktyka przepowiadania Słowa Bożego" (1973). Od roku 1981 pracował w Warszawie jako wykładowca homiletyki na Wydziale Teologicznym "Bobolanum" oraz w redakcji Przeglądu Powszechnego.

W 1987 roku ks. Mirosław zainicjował w parafii duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych i prowadzi je nadal. Opublikował pięć książek poświęconych ludziom żyjącym w tych związkach: "Tęsknota i głód" (1993), "Jesteście w Kościele" (1993), "Kocha mimo wszystko" (1996), "Słabość i moc" (1996) i "Drogi powrotu" (1999) oraz wiele artykułów w różnych czasopismach dotyczących tej tematyki.

Z jego inicjatywy powstało w 1998 roku duszpasterstwo osób rozwiedzionych, pozostających w separacji, które nie zawarły nowego związku małżeńskiego. Jako duszpasterz prowadzi spotkania grupy tych osób.

Ks. Mirosław jest współredaktorem i autorem dwóch książek o św. Andrzeju Boboli: "Będę jej głównym patronem" (1995) i "Znów o sobie przypomniał" (1996).

W 1989 roku powołał do życia Biuletyn "Sanktuarium św. Andrzeja Boboli" i był jego naczelnym redaktorem w latach: 1989 - 1995. Swoje doświadczenia i zaangażowania duszpasterskie przedstawił w książce pt. "Fascynacje duszpasterskie, wspomnienia - rozważania" wydanej w 1997 roku.

Ks. Tadeusz Filas SJ
Był proboszczem od 3 IX 1995 roku do 24 VIII 1997 roku.

Ur. 23 X 1959 w Piotrkowie Trybunalskim; do zakonu wstąpił 21 VIII 1978 roku; święcenia kapłańskie otrzymał 9 VI 1987 roku w Lublinie. W latach 1987 - 1989 studiował na KUL. Przed objęciem funkcji proboszcza pracował w redakcji i Oficynie Przeglądu Powszechnego. Obecnie jest w Kaliszu, prowadzi rekolekcje i misje parafialne.

Ks. Bernard Gonska SJ
Był proboszczem od 24 VIII 1997 roku i wicedziekanem dekanatu mokotowskiego.

Ur. 28 VIII 1961 w Ramsowie k. Olsztyna; do zakonu wstąpił 18 VIII 1981; święcenia kapłańskie otrzymał 29 VI 1992 w Warszawie. Po odbyciu studiów filozoficznych w Krakowie i teologicznych w Warszawie, studiował teologię pastoralną na Wydziale Teologicznym w Insbrucku (1991 -1995), uzyskując doktorat z teologii na podstawie pracy: "Die pastoralen Aufgaben der polnischen Kirche nach dem Ende des Kommunismus".

Przed objęciem funkcji proboszcza był wikariuszem w naszej parafii. Współpracował z zespołem redakcyjnym opracowującym książeczki o patronie parafii, św. Andrzeju Boboli, z serii "Będę jej głównym patronem" oraz kierował zespołem redakcyjnym biuletynu "Sanktuarium św. Andrzeja Boboli". Jest współautorem "Przewodnika Modlitewnego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli".

Ks. Bernard Gonska był proboszczem do 7 maja 2000 roku. Następnie przeszedł do pełnienia posługi duszpasterskiej w placówce jezuickiej w Świętej Lipce.

Ks. Janusz Warzocha SJ
Był proboszczem od 7 maja 2000 roku do 10 września 2006r. Na to stanowisko został wprowadzony podczas Mszy świętej, której przewodniczył ks. Andrzej Koprowski SJ, przełożony Prowincji Wielkopolsko - Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

Nowo mianowany proboszcz urodził się 28 sierpnia 1958 roku w Jaworzynie Śląskiej, niedaleko Wałbrzycha. Do zakonu - Towarzystwa Jezusowego wstąpił 20 VIII 1979 w Kaliszu. W latach 1981 - 1983 studiował filozofię w Krakowie. Następnie w 1983 roku odbył praktykę w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, a w 1984 na placówce jezuickiej w Carrarze w Toskanii. W latach 1985 - 1990 odbył studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 29 VI 1988 r. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli z rąk ks. kard. Józefa Glempa. Po studiach przez rok pracował w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. W roku 1991 został skierowany do pracy w duszpasterstwie akademickim na KUL, gdzie od 1992 pełnił funkcję przełożonego tamtejszej wspólnoty duszpasterzy. W roku 1996 odbył w Salamance tzw. trzecią probację - ostatni etap zakonnej formacji. Po jej zakończeniu w roku 1997 złożył uroczystą profesję zakonną i został mianowany rektorem Kolegium Jezuitów w Warszawie. Jest konsultorem Prowincjała i jego Delegatem do spraw Formacji Młodych Jezuitów.

Funkcję rektora Kolegium pełnił przez 5 lat, w tym przez dwa lata równorzędnie z funkcją proboszcza, do 29 czerwca 2002 roku, do czasu powołania na to stanowisko ks. Dariusza Kowalczyka SJ.

Dzięki inicjatywie i staraniom ks. proboszcza zostały wybudowane w 2002 roku w Sanktuarium organy piszczałkowe, pochodzące z przełomu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Mają 3 manuały i pedał, 29 głosów, 2100 piszczałek grających, z których największe mają 7 m długości zaś najmniejsze 0,8 cm. Traktura jest elektryczna, do jej konstrukcji zaś użyto techniki komputerowej. Organy poświęcił Józef kard. Glemp, Prymas Polski podczas uroczystości ogłoszenia św. Andrzeja Boboli Patronem Polski, 16 maja 2002 roku.

Ks. Kazimierz Kubacki SJ
O. Kazimierz jest proboszczem naszej parafii od dnia 10 września 2006r. Wcześniej był pasterzem parafii w Gdańsku - Wrzeszczu.


Materiały użyte do tej strony pochodzą ze strony: Jezuici.pl

admin | 2007-11-28 19:40:32

Copyright by jedziemytuitam.pl