STRONA GŁÓWNA | ZDJĘCIA | LINKI | KONTAKT    
Menu
» Zdjęcia
» Różne
» Linki
» Do pobrania
» Zapisy - wyjazdy
» Turystyka
» Piotrków Tryb.


» Duszpasterz
» Słownik Liturgiczny
» Części Mszy św.
» Jan Paweł II
» Kontakt
» Archiwum


» strona główna


Części Mszy św.


Msza święta jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest bezkrwawą ofiarą, w czasie której kapłan przemienia na ołtarzu dary ofiarne (chleb i wino) w Ciało i Krew Chrystusa. W jej skład wchodzą:
 1. Obrzędy wstępne
  • Śpiew na wejście
  • Pozdrowienie ludu
  • Akt pokutny
  • Chwała na wysokości Bogu
  • Modlitwa dnia
 1. Liturgia Słowa
  • Pierwsze czytanie
  • Śpiew międzylekcyjny
  • Drugie czytanie
  • Śpiew przed ewangelią
  • Ewangelia
  • Kazanie lub homilia
  • Wyznanie wiary - Credo
  • Modlitwa wiernych

 2. Liturgia Ofiary
  • Przygotowanie darów
  • Modlitwa nad darami
  • Modlitwa eucharystyczna

 3. Komunia święta
  • Komunia święta
  • Dziękczynienie
  • Modlitwa po komunii

 4. Obrzędy zakończenia
  • Ogłoszenia duszpasterskie
  • Błogosławieństwo końcowe
  • Rozesłanie wiernych

admin | 2007-11-27 00:33:00

Copyright by jedziemytuitam.pl